Yönetim Politikalarımız  
     
  Kalite Politikamız
 • Kuruluşundan günümüze, taşıdığı kalite anlayışını geliştirerek sürdürmek.
 • Teslim sürelerinin ve maliyetlerin aşağı çekilmesiyle müşterilerine daha kaliteli ve rekabet edebilir fiyatlarla hizmet sunmak.
 • Müşteri taleplerinin tam olarak yerine getirilebilmesi için, şartname ve sözleşme koşullarının tüm birimler tarafından anlaşılmasını ve bu çerçeve içerisinde üretime fiilen katkıda bulunmalarını sağlayarak, istenilen kalite seviyesinde ürün elde edilmesi.
 • Gelebilecek müşteri taleplerine anında cevap verebilmek amacıyla, makine ve teçhizatın kontrollü, bakımlı ve dolayısıyla çalışır durumda tutulmasını sağlamak.
 • Ülke ve Dünya çapındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek rekabet gücümüzü arttırmak.
 • Çalışma ortamlarının daha iyileştirilmesi ile çalışanların iş motivasyonunu arttırarak ve iş verimliliği en üst seviyelere taşımak. Daha temiz ve düzenli iş ortamı zihniyetini tüm çalışanlara yaymaktır.

Çevre Politikamız

 • Yaptığımız tüm faaliyetlerde çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak.
 • Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak.
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek.
 • Üretim esnasında veya süreçlerinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak, en yakın yerde bertaraf etmek veya ettirmek.
 • Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize sürekli eğitim vermek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak.
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul etmek.
 • Bu doğrultuda, amaç ve hedefleri her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak.
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Yaptığımız tüm faaliyetlerde, yürürlükteki İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymak.
 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenerek risklerin değerlendirilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası, Sıfır Meslek Hastalığı" hedefine ulaşmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini sürekli geliştirecek şekilde çalışanlarımızı eğitmek.

Semih ÖZEL / Yön.Kur.Bşk.